19 Aralık 2012 Çarşamba

Emeklileri ve çalışanları ilgilendiren yasa tasarısı - TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK!

4,5 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarı

Meclis Genel Kurulu'nda 10 Aralık tarihinde başlayan bütçe maratonu 20 Aralık Perşembe günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalar ile tamamlanacak. Yaklaşık 4.5 milyon vatandaşı ilgilendiren SSK Tasarısının ise bütçe görüşmeleri arasında görüşülmesi bekleniyor.

Meclis'te bütçe maratonu bitiyor. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına 25, 26 ve 27 Aralık günlerinde ara vermesi bekleniyor. 1 Ocak Salı günün de resmi tatil olması nedeniyle böylece vekiller yaklaşık 12 gün tatil yapabilecek.

BÜTÇE GÜNDEMİ
Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık Pazartesi günü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Gelir Bütçesi görüşülecek ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 8'inci maddesine kadar oylanması yapılacak. 

18 Aralık Salı günü ise 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 15'inci maddesine kadar oylaması gerçekleştirilecek.

19 Aralık Çarşamba günü 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının oylanmamış maddelerinin oylanması yapılacak.

Genel Kurul'un gündeminde 20 Aralık Perşembe ise bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar yer alıyor. Ardından 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı açık oya sunulacak. Hükümet adına yapılacak konuşmada ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkabileceği ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bütçenin son günü konuşmayacak. 

Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarda kürsüye ilk olarak MHP gelecek. MHP Grubu'nda Grup başkanvekilleri Oktay Vural ile Mehmet Şandır'ın konuşma yapması bekleniyor. CHP'den İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş konuşacak. AK Parti'de Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, BDP'de de Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ile Pervin Buldan konuşacak.

ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN TASARI
Siyasi partiler arasında uzlaşma olması halinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri arasında ele alınacak. Söz konusu tasarı yaklaşık 4.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Tasarıyla 27 Haziran 2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak.

EMEKLİLER
Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Ayrıca bunlardan yazılı istek şartı aranmayacak.

LİSEYİ BİTİRDİKTEN SONRA ÇOCUKLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK
Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayacak.

BORÇLAR
Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilecek.

"SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI"
Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacak.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR
Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde ilgili kanuna göre yapılandırılacak.

GAZİLER FARK ÖDEMEYECEK
Şeref aylığı alan kişiler, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmeden özel hastaneye gidebilecek, ilave ücret alınmayacak.

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARI
Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 1 ve 2 numaralı yazım komisyonu çalışmalarına ortak olarak 18 Aralık 2012 tarihinde devam edecek.

Meclis Anayasa Komisyonu 17 Aralık Pazartesi günü İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un istifası ile boşalan başkanvekili seçiminin gerçekleştirilmesi için toplanacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu'nun 18 Aralık Salı günü yapacağı toplantının gündeminde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı ışığında değerlendirilmesine ilişkin sunumu ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçe, plan, program ve faaliyetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı ışığında değerlendirilmesine ilişkin sunumu yer alıyor. 

Dışişleri Komisyonu'nun 19 Aralık Çarşamba günü yapacağı toplantıda KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından "KKTC ve Kıbrıs'ta Toplumlararası Görüşmeler" konusunda brifing verilecek. Kaynak: TAKVİM

-- 
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. SSK Erkek ve Kadın Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları - TABLO
 2. Emeklilik yaşı 53'e yükseltilirse hangi sigortalılar bundan etkilenmez?
 3. 1999 yılından önce sigortalı olanlara şok! - ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK TARİH Mİ OLACAK?
 4. Emeklilik yaşının yükseltilmesi hk. - PİYANGO KİMLERE VURABİLİR?
 5. SSK primleri asgari ücretten yatanların dikkatine!
 6. Emekli olma yaşı uzatıldı mı? - Prim gün sayımı doldurdum - Yaş uzadıysa bende etkilenir miyim?
 7. Emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyenlerin bir defaya mahsus emekli edilecekleri doğru mu?
 8. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalan SSK ve Bağ-kur'luların dikkatine!
 9. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama ve Başvuru Hizmetleri
 10. Kademeli emeklilik yaşının 53 veya 60'a çıkarılması ihtimali hk. - SON KARARI KİM VERECEK?
 11. İntibak yasası sayesinde toplu para alacak mıyım?
 12. Bayanlara 45 erkeklere 50 yaşında emeklilik
 13. Üst Göstergeden emekli olanlar ne kadar intibak zammı alacak?
 14. 3600 Günden Emeklilik Hakkında Merak Edilen Sorulara Cevaplar
 15. Emeklilik için yaşını bekleyenler bu habere dikkat - AMAN ŞOK GEÇİRMEYİN!
 16. Bag-kur'a 6.000 TL borcum gözüküyor bu parayı ödemezsem ne olur borç silinir mi?
 17. Emeklilik yaşını bekleyenler şok üstüne şok yaşıyor - 1999 yılından önce sigortalı olanlar mutlaka okusun!
 18. İşte Kıdem tazminatında merak edilen 10 soru ve cevapları
 19. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 20. İstifa edersem kıdem tazminatımı nakit olarak alabilir miyim?
 21. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 22. Kıdem tazminatında eski haklar ne olacak?
 23. Kıdem tazminatı yasası çıkarsa kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?
 24. Kıdem Tazminatı Fonu Nasıl İşleyecek?
 25. Prim ve süre şartını sağladığından kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz
 26. Kıdem tazminatım eksik ödenirse ne yapmam gerekir?
 27. 15 yıl sigortalılık süreniz ve 3600 gününüz tamam olduğuna göre kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılma hakkına sahipsiniz
 28. 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
 29. 500.000 kişi nasıl emekli olacak? - YASA ÇIKARSA!
 30. Kanser hastalığı nedeniyle nasıl malulen emekli olunur?
 31. Malulen emekli olduktan sonra SSK primlerimi ödemeye devam ederek normal emekli de olabilir miyim?
 32. Malülen emekli oldum kendi adıma işyeri açarak vergi mükellefi olursam malüllük aylığım kesilir mi?
 33. Çalışamadığım için malulen emekli olmak istiyorum acaba rapor alabilir miyim?
 34. 1800 günden emekli olabilir mi?
 35. Özürlü sağlık raporum %66 malulen emekli olabilir miyim?
 36. Annem malulen emekli olabilir mi?
 37. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 38. 2.500 emekliye intibak piyangosu
 39. Hangi emeklilerin maaşı düşürülecek?
 40. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 41. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 42. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 43. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 44. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 45. İşte intibak rakamları - TABLO
 46. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 47. İlk işe girişteki SSK sicil numaramı nasıl bulabilirim?
 48. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?
 49. Yurtdışındaki çalışma başlangıcı Türkiye'de geçerli mi?
 50. Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır?
 51. Yurtdışı Sigortalılarımızın Ulaşabilecekleri İrtibat Bilgileri
 52. Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
 53. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında yazılı istekte bulunmak şartı nasıl yerine getirilir?
 54. Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortalı olabilirler mi?
 55. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 56. Yurtdışında geçen sürelerimin tamamını borçlanmak zorunda mıyım?
 57. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi sosyal güvenlik Kurumuna başvurmak gerekir?
 58. Genç yaşta emekli olacaklara şok - EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLEBİLİR!
 59. İşte en çok iş imkanı sağlayan sektörler - Yeni iş fırsatları!
 60. En çok ilan çıkılan 10 pozisyon - ELEMAN
 61. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 62. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 63. Perakende ve yapı sektöründe en çok aranan elemanlar
 64. İşte devlet memurları için YENİ mesai saatleri - ÖĞLE TATİLİ 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ!
 65. 79.000 yeni devlet memuru alınacak - MALİYE BAKANI AÇIKLADI!
 66. YAPI SEKTÖRÜNDE İŞ FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN
 67. Yaş haddinden daha erken emeklilik